page-cover

Girişimci İşadamları Vakfı

Haber 27.04.2020

Girişimci İşadamları Vakfı

 

 Girişimci İşadamları Vakfı Şehir Giriş/Çıkışları Tedbirleri Kapsamında  Lojistik Sektör Açıklaması 

Girişimci İşadamları Vakfı olarak Covid-19 salgınının durdurulması için yapılan mücadeleyi destekliyor ve bu konuda çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Salgın ile mücadele ederken, üretimin durmaması ve üretim sanayini besleyen bütün sektörlerin çalışmaya devam etmeleri sağlanmalıdır. 

 
03 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan  ‘Şehir Giriş /Çıkış   Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması’  konulu talimatın Lojistik Sektörü açısından bazı yanlış anlaşılmaları engellemek için tashih edilmesine ihtiyaç vardır. 30 Büyükşehir ve Zonguldak il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışların geçici olarak durdurulmasını hedefleyen talimatın, lojistik sektörünün çalışmasını düzenleyen 3-a maddesi 'Temel ihtiyaç   gıda/temizlik v.b)  malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler  başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura v.b belgeler ile giriş /çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş  yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 2 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş /çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.’ Şeklinde  elirtilmiştir. 
 
Tüm Ticari Faaliyetlerin Sürekliliği: Belirtilen illere giriş/çıkış engellemesinden istisna edilecek taşımaları tarif etmek için temel  ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemelerin adı’ doğrudan belirtilirken; diğer malzemelerin isimlerinin belirtilmemesi, bunların dışındaki ürün gruplarının naklinde yasak olduğu anlamına gelebilecek bir yanlış anlamaya yol açabilir. Zira cümlenin devamında, ulaşım kısıtından istisna edilecek ticari malzeme nakliyesi herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemeler’ şeklinde tarif edilmiştir. Yol denetimini yapan kamu personelinin ticari faaliyetin sürekliliğini’ sağlayacak malzemelerin hangileri olduğunu tespit etmesi, önemli uygulama sorunlarına sebep olacaktır. Her türlü yanlış anlaşılmayı ve uygulamayı engellemek için ticari ürün taşımacılığı yapan bütün araçlara geçiş serbestisi sağlanmalıdır. 
 
Belge Gösterimi: Talimatta il giriş ve çıkışında araçların  taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya faturası’ istenmektedir. Karayolu nakliye araçlarının her zaman yüklü olmadığını, genellikle araçların yük almak üzere yükleme noktasına boş olarak geldiği Lojistik Sektörünün genel bir uygulamasıdır. Tedarik zinciri sürekliliğini sağlamak üzere ticari araçların boş veya dolu olmasına bakılmaksızın, yani belirtilen illere girerken üzerinde yük bulundurmasını gerektirecek irsaliye ve diğer belgelerin varlığı aranmadan geçişine izin verilmelidir. 
 
72 Saat Kuralı: Ticari araçların girdikleri il sınırları içerisinden  2 saat içerisinde tekrar çıkış yapmaları istenmektedir. Bu süre içerisinde ticari araçların yükünü boşaltması ve tekrar yük alması her zaman mümkün olmayacaktır. Özellikle perakende sektöründe ortaya çıkan yüksek talebi karşılayabilmek için  bazı depo önlerinde araçların beklemesi 5 günü bulabilmektedir. Bu anlamda 2 saat kuralı, özellikle yoğun talep gören gıda ve temizlik malzemelerinin  boşaltıldığı veya yüklendiği depo ve fabrikalarda mağduriyetlere sebep olabilmektedir. Tedarik zinciri sürekliliğini sağlamak üzere araçlara yüklerini boşaltmak ve yeni yüklerini almak için herhangi bir süre kısıtlaması olmamalıdır. 
 
Farkındalık: Üretimin ve ticaretin devamı için, taşımacılığın vazgeçilmez unsuru sürücülerin fedakârlığı, sağlık çalışanlarınınki kadar önemlidir. Sürücülerin yükleme ve boşaltma yerleri ile yol güzergâhı boyunca temizlik, kişisel bakım ve korunma ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması gereklidir. Sürücülerin bu dönem içerisinde ailelerinden uzakta kalarak yaptıkları bu fedakârlığın kamu görevlilerince de farkındalığı sağlanmalıdır.