Girişimci İş Adamları Vakfı

TEŞKİLATLANMA VE ÜYE İLİŞKİLERİ KONSEYİ

GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi üyelik hedef ve yöntem tespitini yapar, GİV’in teşkilat yapısını güçlendirmek için yeni üyeler temin eder, var olan üyelerin GİV ile ilişkisini ve iletişimi yürütecek sistematiği oluşturur, üyelik bilgilerinin muhafazasını ve üye aidatlarının tahsilini gerçekleştirir. Belirlenmiş üyelik yapısına (Mütevelli, Kurumsal ve Bireysel) ve GİV’in misyon, vizyon, çalışma alanları ve hedeflerine göre GİV teşkilat şemasını ve organizasyon yapısını tasarlar, üyelerin üyelik profiline göre planlı etkinliklere (toplantı, eğitim, fuar v.b) katılımını sağlar. GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, üyelik koşullarının tespiti, üye bilgi veri tabanının güncel tutulması, üyelik takibi ile ilgili GİV’in resmi kayıtlarının tanzimini takip eder. Tüm konseylerin üye ve teşkilatlanma çalışmalarına katkı yapması için konseyler arası birlikte çalışma stratejileri geliştirir ve uygular. Üye ve üye ilişkileri için yapılan ziyaret planlarını yapar ve gerçekleşen ziyaretlerin verimlilik analizlerini yapar. GİV faaliyetlerinin desteklenmesi için Sponsorluk mekanizması oluşturur ve ilgili Konseylerle işbirliği sponsorluk anlaşmaları yapılmasına aracılık eder. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi, diğer STK’larla ilişkileri geliştirir, gerektiğinde ‘Genç’ veya ‘Kadın’ gibi farklı üye kitleleri için özel teşkilatlanmalar yapar, ihtiyaç duyulan illerde teşkilatlanma ile ilgili çalışmalar yapar ve İcra / Mütevelli üyelerine teklifler yapar raporlar hazırlar projeler gerçekleştirir.

TANITIM VE MEDYA İLİŞKİLERİ KONSEYİ

Tanıtım ve Medya İlişkileri Konseyi; Vakfın görünen yüzünü Vakfın hedeflerine, misyon ve vizyonuna en uygun ve en güzel şekilde tanıtmakla görevli konseydir. Konsey, “Girişimci Buluşmaları, Yakın Plan Girişimci Buluşmaşları, Genç GİV girişimci Sohbetleri, GİV Girişimcilik Ödülleri gibi Vakıf etkinlik programlarını, GİV Web Sitesi, GİV Girişimci Günlüğü, Sosyal Medya Yönetimi, dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaları başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır. GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar. Konsey ayrıca, Vakfımızın tanıtım ve medya faaliyetleri geliştirmek, basın duyurularını yapmak, basın-medya ilişkilerini geliştirerek Vakfın Kamuoyundaki bilinirliğini daha iyi noktalara taşımak için çalışmalar yapar.

İDARÎ ve MÂLİ İŞLER KONSEYİ

DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ

AKADEMİ KONSEYİ

PROGRAM ve ORGANİZASYON KONSEYİ

GENÇLİK KONSEYİ

YATIRIM PROJE VE İŞ GELİŞTİRME KONSEYİ

GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi üyelik hedef ve yöntem tespitini yapar, GİV’in teşkilat yapısını güçlendirmek için yeni üyeler temin eder, var olan üyelerin GİV ile ilişkisini ve iletişimi yürütecek sistematiği oluşturur, üyelik bilgilerinin muhafazasını ve üye aidatlarının tahsilini gerçekleştirir. Belirlenmiş üyelik yapısına (Mütevelli, Kurumsal ve Bireysel) ve GİV’in misyon, vizyon, çalışma alanları ve hedeflerine göre GİV teşkilat şemasını ve organizasyon yapısını tasarlar, üyelerin üyelik profiline göre planlı etkinliklere (toplantı, eğitim, fuar v.b) katılımını sağlar. GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, üyelik koşullarının tespiti, üye bilgi veri tabanının güncel tutulması, üyelik takibi ile ilgili GİV’in resmi kayıtlarının tanzimini takip eder. Tüm konseylerin üye ve teşkilatlanma çalışmalarına katkı yapması için konseyler arası birlikte çalışma stratejileri geliştirir ve uygular. Üye ve üye ilişkileri için yapılan ziyaret planlarını yapar ve gerçekleşen ziyaretlerin verimlilik analizlerini yapar. GİV faaliyetlerinin desteklenmesi için Sponsorluk mekanizması oluşturur ve ilgili Konseylerle işbirliği sponsorluk anlaşmaları yapılmasına aracılık eder. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi, diğer STK’larla ilişkileri geliştirir, gerektiğinde ‘Genç’ veya ‘Kadın’ gibi farklı üye kitleleri için özel teşkilatlanmalar yapar, ihtiyaç duyulan illerde teşkilatlanma ile ilgili çalışmalar yapar ve İcra / Mütevelli üyelerine teklifler yapar raporlar hazırlar projeler gerçekleştirir.

Tanıtım ve Medya İlişkileri Konseyi; Vakfın görünen yüzünü Vakfın hedeflerine, misyon ve vizyonuna en uygun ve en güzel şekilde tanıtmakla görevli konseydir. Konsey, “Girişimci Buluşmaları, Yakın Plan Girişimci Buluşmaşları, Genç GİV girişimci Sohbetleri, GİV Girişimcilik Ödülleri gibi Vakıf etkinlik programlarını, GİV Web Sitesi, GİV Girişimci Günlüğü, Sosyal Medya Yönetimi, dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaları başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır. GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar. Konsey ayrıca, Vakfımızın tanıtım ve medya faaliyetleri geliştirmek, basın duyurularını yapmak, basın-medya ilişkilerini geliştirerek Vakfın Kamuoyundaki bilinirliğini daha iyi noktalara taşımak için çalışmalar yapar.