page-cover

H.Ü GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ - 17 OCAK 2012

Girişimcilik Ödülleri 17.01.2012

 Girişimci İşadamları Vakfı her ocak ayında düzenlediği geleneksel hale gelen Hayati Üstün Anma Programını Bu yıl 17 ocak 2012 Salı gecesi Bahariye Mevlevihanesinde gerçekleştirdi. 200’ün üzerinde davetlinin katıldığı program Vakıf Başkanı Mehmet Koç’un açılış konuşmasıyla başladı. Koç konuşmasında programı,Hayati üstünü sadece anma değil aynı zamanda anlama programı haline getireceklerini söyledi. Topluma, camiaya artı değer katacak bir program yapmak istiyoruz dedi. Bu yıldan başlamak üzere programın konseptini değiştirerek, “Hayati Üstün Girişimcilik Ödülleri” vereceklerini belirten Koç, ilerleyen senelerde bu ödülleri üniversitelere de taşımak istediklerini ve çeşitlendireceklerini söyledi. Girişimci İşadamları Vakfının bazı projelerinden de bahseden Koç, salonda bulunan Hayati Üstün dostlarını Girişimci İşadamları Vakfında da faal olarak görmek istediklerini söyledi.

Mehmet koç’un konuşmasının ardından Hayati Üstün’ü anlatan “Ümmete Omuz Veren Adam- Hayati Üstün” adlı bir multivizyon gösterisi sunuldu ve Hayati üstün adına okunan hatmin duası yapıldı.
Hatim dusaının ardından konuşmacı olarak kürsüye davet edilen Müsiad eski Başkanı & IBF Başkanı Erol Yarar, Müslüman tüccarın ve Müslümanlar için ticaretin öneminden bahsetti. Tacirlerin alimler, şehitler ve sıdıklarla birlikte haşrolunacağından, Sahabenin bir zamanlar Çin’e kadar ticaret için gidip, İslam’ı oralara ticaret vasıtasıyla götürdüğünden ve 200 yıl Çin ekonomisini yönettiğine dikkat çekti. 
Bugünün akıncılarının işadamları olduğundan bahseden Yarar, savaşların artık ekonomik olarak gerçekleştiğini belirtti. Kendi kültürümüzde var olan, peygamber mesleği olan ticaret anlayışıyla meseleye bakarsak, hayat anlayışımızın da ona göre şekilleneceğini söyledi. Girişimciliğimiz ne kadar çok artarsa, tüccarlarımız ne kadar çok artarsa biz o kadar çok güçleneceğiz dedi. Fakir toplum olarak imtihan edilmekten, zengin toplum olarak imtihan edilmeye geldik; sanatkar olarak gelen bir çok peygamber içinde tacir bir Peygamber’in ümmeti olmakla şereflenen bir ümmetiz dedi. Çoğunluğu tüccar olan bir ümmete inen Kur-an’ın muhataplarıyız, bizi ticaretten çekenler, dünyayı götürenler bizi dünyaya meyletmemek gibi bir kavramla aldattılar. Abdurrahman bin Avf’ın tüccar yönünden bahseden Yarar, dünyaya meyletmemek hayaliyle bu hale geldiğimizden bahsetti.
Girişimcide olması gereken özelliklerden bahseden Yarar; Girişimcide cesaret olması gerekir dedi. Cesaretin insana ailesinde verildiğine dikkat çekti. Girişimcide olması gereken ikinci özelliğin bilgi olduğunu vurguladı. İlme bizim kadar değer veren olmadığını anlatan Yarar, alimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu anlatan bir dinin mensuplarıyız dedi. Üçüncü özellik olarak ahlakı öne çıkaran Yarar, her şeyin hakkını veren, adaletle yöneten tüccarlar olmalıyız dedi.
İşadamları derneklerinin gerekliliğine vurgu yapan Yarar, biz ferdi davranmaması gereken bir ümmetiz ve Allah’ın eli cemaatle birliktedir dedi. Bizim hedefimiz dünyanın tamamıdır, Allah’ın ve Peygamber’inin emaneti bize yeryüzünün tamamıdır dedi.
Erol Yarar’ın konuşmasının ardından Girşimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç günün anısına Erol Yarar’a plaket takdim etti ve girşimcilik ödül törenine geçildi. Finalist altı firmaya verilen değerlendirme heyeti özel ödüllerinin takdiminin ardından “Hayati Üstün Girişimcilik Ödülü” İnsansız Hava Aracı(İHA) üreten Baykar Makina’ya verildi. Baykar Makina adına ödülü alan Haluk Bayraktar,yaklaşık on yıldan bu yana çok yoğun bir mesai ile, çok kritik bir sektör olan havacılıkta, ülkemizi ithalata mahkum etmeyen sistemler geliştirdiklerinden bahsetti. TSK şu anda 170’in üzerinde sistemimizi kullanmaktadır dedi. 
Ödül almaya hak kazanan diğer firmalar ise Agrobay Seracılık, Akdeniz Temizlik, C2tech Bilişim Teknolojileri, Desi Alarm ve Marmore Mühendislik oldu.
 
 
 
HAYATİ ÜSTÜN GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ DUYURU VE KRİTERLERİ
 
Girişimci İşadamları Vakfı, her yıl Ocak ayında ‘Hayati Üstün Anma Program’ları tertip etmektedir. GİV’in kurucusu Hayati Üstün’ün girişimcilik yönünü ortaya çıkartmak ve ismini yaşatmak için 17 Ocak 2012’de yapılacak anma programından itibaren ayrıca ‘Hayati Üstün Girişimcilik Ödülü’ tertip edilecektir.
 
‘Hayati Üstün Girişimcilik Ödülü’nün amacı Türkiye’de başarılı girişimleri ödüllendirmek kadar, fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen insanlara destek ve cesarete vermektir.
‘Hayati Üstün Girişimcilik Ödülü’; projelerini hayata geçirmiş, özgün ürün veya hizmet ortaya çıkartarak başarıyı elde etmiş, Ar-Ge’ye ve inovasyona dayanarak işletmesine ve ülkesine değer katmış işletmeleri ödüllendirmeyi ve model olarak sunmayı hedeflemektedir.
‘Hayati Üstün Girişimcilik Ödülü’, GİV İcra Kurulu tarafından temel kriterleri sağlayan firmaların tespit edildiği ve ‘Hayati Üstün Girişimcilik Ödülü’ için oluşturulan Değerlendirme Heyeti tarafından seçilen bir işletmeye verilecektir.
Değerlendirme Heyeti, değerlendirmesini aşağıda ‘Aday İşletmeler’ için istenilen bilgi ve belgeler çerçevesinde yapacaktır.
İlki gerçekleştirilecek ‘Hayati Üstün Girişimcilik Ödülü’ devam eden yıllarda gençlerin girişimcilik projelerini de destekleyecek şekilde genişletilecektir.
Girişimci Değerlendirme Kriterleri
- İşletme Künye Bilgileri:
İşletme ismi, irtibat bilgileri (adres, web, iletişim), kuruluş yılı, ortaklık yapısı.
- İşletme Tanıtımı:
İşletmeyi tanıtan katalog veya broşürler
- Girişimci Fikir Özeti:
İşletmenin girişimcilik fikrini ve başarı öyküsünü anlatan bir A4 sayfayı geçmeyecek özet metin.
- İstihdam Etkisi:
Girişim sebebi ile istihdam edilen personel sayısı ve niteliği.
- Ar-Ge Etkisi:
İşletmenin Ar-Ge çalışması var ise faaliyet özeti. Ar-Ge çalışanlarının işletme istihdamındaki oranı.
- İnovasyon Etkisi:
Girişimin başarısında yeni fikir ve yöntemlerin etkisi nedir?
- Rekabet Etkisi:
Girişimin ülke ve dış pazarlarda rekabet avantajı var mıdır? Rekabet üstünlüğü temel olarak neye dayanmaktadır?
- İhracat Etkisi:
Girişimci işletmenin ürün ve hizmetlerinin ihracatı veya ihracat potansiyeli var mıdır? Gerçekleşen ihracat var ise tutarı ne kadardır ve ciro içindeki payı ne kadardır?
- İthal İkame Etkisi:
Girişimci işletmenin ürün ve hizmetleri ithalata dayalı bir ihtiyacı yerli imkan ve kabiliyetlerle karşılayabilmekte midir? Ürün veya hizmetin içinde yerlilik oranı ne kadardır?
- Üniversite (Akademik Bilgi) Etkisi:
Girişim fikrinin hayat bulmasında herhangi bir üniversite veya akademik birim ile işbirliği bulunmakta mıdır?
- Sürdürülebilirlik Etkisi:
Geliştirilen ürün veya hizmetin geliştirilebilir ve sürdürülebilir yönleri var mıdır?
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etkisi:
Gelişimci işletmenin sosyal sorumluluk perspektifi nedir? Geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri var mıdır?
- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Etkisi:
Girişimcinin tüm paydaşları ile bilgi verme, bilgi edinme, hesap verme ve gerekçelendirme yolu ile açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve hesap verebilir bir ilişki biçimi var mıdır?
 Başvurular için; girisimciisadamlarivakfi@gmail.com