Organizasyon ve Program Konseyi

 1-GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI
 
Girişimci buluşmaları; genele açık prestij ve fayda amaçlı, yemekli, medya duyuruları yapılarak gerçekleştirilmesi gereken program
 
    a-Konuşmacı Konukların tesbit edilerek icraya sunulması
          *Prestij için çağrılacak konuklar olmalı
                        *Üyelere katkı (fayda) sağlayıcı konuklar
   b-Konuk konuşmacı program öncesi, anı ve sonrası takibi
          *Program sonrasında ziyaret edilerek ilişkilerin sürdürülmesi
2-YAKIN PLAN GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI
 
Yakın plan Girişimci Buluşmaları; daha dar katılımcı profili ile spesifik konuların ele alınacağı; yönetim kurulumuz ve mütevelli heyetimiz yanında önemine binaen misafirlerin davet edilebileceği has oda toplantıları.
 
    a-kurumlar odaklı (kurumları ve faliyetlerini tanımaya yönelik) konuklar davet edilmeli
    b-konular odaklı (ekonomi, çevre, toplum vs) konukların çağırılması
    c-Entelektüel (kendi iş adamlarımız için ekstra donanım sayılabilecek; sanat-felsefe-edebiyat vs.) içerikli toplantılar.
 
3- MEŞK-İ MUHABBET TOPLANTILARI
 
Meşki muhabbet toplantıları  iş ve görev amaçlı olmayıp, muhabbet ortamında üyeler arası kaynaşmayı sağlayıcı rahat toplantılar.
 
4-Diğer Konseylerin Yapacakları Program Organizasyonlarının Takibi çalışmalarını organize etmektedir.

 

Konsey Başkanı

Arif ARIGÜN
 


 

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER