Genç GİV

Genç GİV Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.

Gençlik Konseyi, Girişimci İşadamları Vakfı üyelerinin ve girişimci işadamlarının tecrübelerini, genç girişimci ve yöneticilere aktarılmasını sağlayan; gençliğin girişimciliğe özendirilerek, sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmaları için destekleyen bir bakışı oluşturmanın yanında genç girişimci ve yönetecilerin sosyo-kültürel bilgi düzeyinin yükseltilmesi için çalışan ve bu çerçevede faaliyet gösteren genç girişimcilerin ortak noktasıdır.

 
Amaçlarımız;
 
Ahlak ve erdem temelli, etkin, üretken, ortak iş yapabilen, yardımlaşabilen girişimcilerin yetişmesine katkıda bulunmak,
 
Girişimcilik ruhunun, kaynak ve teknoloji ile birleşip yeni ve ileri çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak, öncülük etmek ve girişimciliği cesaretlendirmek,
 
Bu çerçevede aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir;
 
Girişimci Gençlik Buluşmaları; ülkeye ve kurumuna önemli katkılar sağlamış iş adamı, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin tercübelerini paylaştığı programdır.
 
Üniversite Girişimcilik Kulüpleri ile işbirliği (panel, söyleşi vb.); Üniversitelerin girişimcilik kulüpleri ile işbirliğiyaparak, Girişimci İşadamları Vakfı ve Gençlik Konseyi’ nin amaçları ve hedeflerinin tanıtımı sağlayarak, proje ve fikir üretimine katkı sağlamak ve gençliği girişimciliğe özendirecek paneller ve söyleşilerdir.
 
Yurtiçi ve yurtdışı geziler; Girişimci İşadamları Vakfı ve Gençlik Konseyi üyeleri arasında ilişkiyi geliştiren kültürel ve iş gezileridir.
 
Kişisel Gelişim Eğitim ve Seminerleri; Genç girişimci adayları ve girişimciler için iş, proje geliştirme ve kaynakları en verimli kullanma imkanlarına yardımcı olma çalışmaları için verilen ve satış, pazarlama, yönetim tecrübelerine destek olmak ve geliştirmek için verilen seminer,konferans ve eğitimlerdir.
 

Konsey Başkanı

ALİ KILIÇ
 

Konsey Başkan Yardımcıları

TARIK KARAYAĞIZ
ABDULKADİR HAZAN 

 
 
GençGİV Girişimci Buluşmaları
16/11/2013
 
 
 
 
 
 
 
GençGİV Girişimci Buluşmaları
08/03/2014
 
 
 
 
 
 
GençGİV Girişimci Buluşmaları
26/04/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GençGİV Girişimci Üniversite Kulüpleri Buluşmaları
15/11/2014
 
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER