Dış İlişkiler Konseyi

Konseyimiz 05 Eylül 2011Tarihinde Bahariye Mevlevihane'sinde GİV çatısı altında kendisine tahsis edilen bölümde faaliyetlerine başlamıştır. Konseyin konusunu ve çalışma alanını, GİV üyelerinden dış ticaretle uğraşan işadamları, imalat yapan firmalar ve yurt dışında çalışan kişi ve kurumlar oluşturur. 

DIŞ İLİŞKİLER  KONSEYİNİN AMAÇLARI

- Üye işadamları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kurumsal ve ferdi iletişim ağları kurmak, sürdürülebilir iş alanları oluşturmak ;

- Üyelerimizin vakıfça belirlenen hedef ülkelere (DOĞUDA ÇİN-BATIDA ALMANYA-KUZEYDE RUSYA-GÜNEYDE MISIR) açılımını sağlamak;

- Bu ülkelerdeki faaliyetlerini arttırmak için yurtdışı ticari geziler düzenlemek, B2B (ikili iş görüşmeleri )organizasyonları yapmak, yurtdışı fuarlar düzenlemek, düzenlenen fuarlara katılmak, üyelerini ulusal ve uluslararası fuarlar, fuarlarla ilgili teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirmek;

- Diğer işadamları ve derneklerle ilişkiler geliştirerek karşılıklı fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunmak;

- Kurumsal ilişkilerde üyelerin iletişim kanallarının hazırlamak.

- Resmi organlar tarafından koordine edilen iş gezilerini takip etmek ve üyelerin katılımını sağlamak;

- Yurt içi ve yurtdışında oluşabilecek muhtemel işbirliği taleplerini,  yurtdışı alım ve satım fırsatlarını, ihale duyurularını üyelerle paylaşmak;

- Dış Ticaret alanında önem arz eden kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, bu  kişilerin bilgi ve tecrübelerinden  üyelerimizin istifade etmesini sağlamak;

- Yurtdışından ülkemizi ziyarete gelen heyetleri ağırlamak; üyelerimizle buluşturmak;

- İthalat-ihracat alanında eğitim seminer ve paneller düzenleyerek ülkemizin ve üye işadamlarımızın dış ticaretini arttırmaktır.

Dış İlşkiler Konseyi olarak yukarıda  bahsedilenlerin yanısıra  önemsediğimiz diğer bir organizasyonumuz da İşbirliği-Güçbirliği projelerimizdir.  Proje kapsamında  ortak sorunlara ortak çözümler üretmek  anlayışında bir araya gelen firmalarımızın tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması hedeflenmektedir.

 

Konsey Başkanı

Ali İhsan SEÇER

 

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER