Bilişim Konseyi

Misyon; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek katma değeri yüksek olan bilişim sektöründe, ülkemizin başarılı olması adına bilgi paylaşımının ve iş yapabilme alt yapısının gelişimine katkı sağlamak.

Vizyon; Ülkemizin bilgi ve İletişim teknolojileri alanında ileri teknoloji üreten dünyanın sayılı ülke ekonomileri arasında yer almasını sağlayan etkin bir kurum olmak.
 
Bilişim Konseyi; Yeni Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda gelişmiş ülke ekonomileri seviyesini yakalaması ve teknolojik sıçramasını gerçekleştirebilmesi için, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek, katma değeri yüksek olan bilişim sektöründe ülkemizin başarılı olması adına, üyeler arası bilgi paylaşımına ve birlikte iş yapabilme alt yapısının gelişimine katkı sağlar. Bu doğrultuda, beraber yapılabilecek projeler geliştirerek rakip değil birlikte hareket edebilme, paylaşma kültürü çerçevesinde REKABİRLİK anlayışını yaygınlaştırmaya çalışır. IT grubu ve bilişim ekipleri kurarak dünyada ve ülkemizde ihtiyaç duyulan alanlarda iş, İhale ve proje taleplerini takip eder ve çalışma esaslarının belirlenmesini sağlar. Bilişim sektörüne ilişkin raporlar, seminerler, konferanslar hazırlayarak kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Değerli projelerin desteklenmesi amacıyla melek yatırımcılar ve diğer yatırımcılarla girişimcilere destekler verilmesini sağlar. 
 
Bu doğruluda Bilişim Konseyi’nin amaçları;
 
- Bilişim sektörü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, varolan problemleri tesbit edip çözüm raporları üretmek, çözüm konusunda yakın işbirlikleri 
yapmak. 
- Bilişim sektörü için önemli olan YARATICI DÜŞÜNCE toplantılarını ve eğitimlerini organize etmek.
- Birlikte iş yapabilme alt yapısını geliştirerek, beraber yapılabilecek PROJELER geliştirmek.
- Rakip değil birlikte hareket edebilme, paylaşma kültürü çerçevesinde REKABİRLİK anlayışını üyeler arasında yaygınlaştırmak.
- IT grubu ve BİLİŞİM EKİPLERİ kurarak dünyada ve ülkemizde ihtiyaç duyulan alanlarda iş, çalışma, ihale ve proje taleplerinin takip edilmesi ve çalışma esaslarının belirlenmesini sağlamak.
- IT ve bilişim alanında KAMU yönetiminin problemli alanları tespit edilerek, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar ve Gümrük Bakanlığı düzeyinde tespitlerde bulunup RAPORLAR hazırlamak.
- IT ve bilişim alanında değerli projeler yakından incelenerek, desteklenmesi amacıyla MELEK YATIRIMCILAR ve diğer yatırımcılarla, girişimcilerin desteklenmesini sağlamak.
- Marka algısı ve markaların geliştirilmesini sağlamak için eğitimler vermek.
- Fikir-Proje toplantıları organize ederek çalışmalar yapmak.
- Network toplantılarını iş geliştirme toplantıları olarak verimli bir yapıda organize etmek.
- YAZILIM-ARAŞTIRMA-E-TİCARET-KAMU İHALELERİ-YURTDIŞI-YURTİÇİ YAZILIM PROGRAMLARI ile ilgili yapılabilecek çalışmaların amaç ve hedeflerini tespit etmek.
- Gençlerin IT - BİLİŞİM  PROGRAMLAMACILIĞI ile ilgili eğitim ve yetiştirilmesi konusunda program yapmak. Yurtdışında bilişim sektörüne ilgi duyan gençlerin, firmalarımız bünyesinde eğitim verilerek, ülkelerinde beraber iş geliştirerek girişimcilik örnekleri yapmak.
- Sonuç odaklı toplantılar yaparak, gündemlerin belirlenmesi ve bir sonraki toplantı için davetler yapmak.
- BİLİŞİM SEKTÖR TOPLANTISINI her ayın ilk cumartesi günü saat.9.30 da yapmak.
- Ortaya yapılabilecek projeler geliştirmek ve bu projelerin gerçeklemesini takip etmek.
- İşadamlarımızın; bilgisayar, program, sosyal medya kullanımını verimli bir şekilde yapabilecekleri eğitim çalışmalarını geliştirmek.
- Marka değeri olan firmalarla çalışarak, işbirliği fırsatlarını oluşturmak ve yazılımlar geliştirmek.
- Oyun programları ile ilgili proje geliştirilmesine yönelik yapılabilecek tüm destekleri araştırmak. Başka hazır FİKİR-DÜŞÜNCE ve PROJELERİN izlenmesi için bir ekip tarafından davet ve inceleme formatı geliştirmektir.
 
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER