26.07.2019
HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI

HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Girişimci İşadamları Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girişimci İşadamları Vakfı’na “Girişimcilik Endeksi-Gendeks Projesi” için 2 lot halinde

1. LOT:  BİRİNCİ EL VERİNİN ANKET YÖNTEMİYLE TOPLANMASI İŞİ

2. LOT: GENDEKS YAZILIM ALIMI VE GİRİŞİMCİLİK ENDEKS ÖLÇÜM SÜREÇ ANALİZİ, ÇİZİMİ VE YAZILIMA AKTARILMASI

için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Bahariye Mevlevihanesi, Merkez Mah. Silahtarağa Cad. NO:12 (Eyüp Devlet Hastanesi Karşısı) Eyüp/İSTANBUL adresinden veya www.giv.org.tr ve www.istka.org.tr internet adreslerinden görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.

İstekliler her bir LOT için kendi teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak şartıyla geçici teminat vereceklerdir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 20.08.2019 –14.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar www.giv.org.tr ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 20.08.2019 tarihinde, saat 15.00’de Bahariye Mevlevihanesi, Merkez Mah. Silahtarağa Cad. NO:12 (Eyüp Devlet Hastanesi Karşısı) Eyüp/İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. 

DİGER HABERLER